Spoštovani starši!

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer poteka letošnje naročanje učbenikov iz US, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin drugače.

Za vse učenec bodo do septembra pripravljeni učbeniki iz US, kar financira ministrstvo za šolstvo. Če se boste odločili, da boste svojemu otroku sami kupili učbenike, v tajništvu šole izpolnite obrazec za odjavo učbenikov iz US.

Učenci od 1. do 3. razreda iz US prejmejo tudi samostojne delovne zvezke. Sredstva za njihov nakup prav tako zagotovi MIZŠ. To gradivo prejmejo učenci v trajno last brezplačno. Starši kupite le ostale šolske potrebščine, navedene na seznamu.

Naročilo in nakup delovnih zvezkov za učence od 4. do 9. razreda in ostalih šolskih potrebščin se lahko opravi v katerikoli knjigarni v Sloveniji (preko spletnega naročanja, po telefonu, osebno). Držite se le seznama, ki ga je vaš otrok prinesel domov oz. ga najdete na tej povezavi  Seznam učnih gradiv_OŠ Janka Ribiča Cezanjevci.

 

Karmen Rauter, skrbnica učbeniškega sklada