Letošnji šolski parlament, ki nosi naslov Pasti mladostništva, smo na šoli izvedli v petek,

 1. 1. 2016. Pričeli smo ga z mislijo »Nihče se ne more vrniti nazaj in ponovno pričeti, toda vsakdo lahko začne danes in poskrbi za nov zaključek.«                                                                                          Maria Robinson

V samem začetku šolskega leta so bili o letošnji temi otroškega parlamenta seznanjeni vsi strokovni delavci, ki so nato delo nadaljevali z učenci. Razredniki so se o temi z učenci pogovarjali pri razrednih urah, nekaj tudi pri pouku. Razrednikom so bile posredovane osnovne smernice, nadaljevalno delo je bilo prepuščeno tako njim kot tudi učencem. Pri urah mladinskih delavnic, v zadnji triadi, je sodelovala tudi pedagoginja.

O temi Pasti mladostništva je bilo govora že v tednu otroka, saj nas je obiskala prisrčna Jelka z pravljico Moj dežnik je lahko balon. Popeljala nas je na domišljijsko potovanje, kjer smo se ustavljali  v različnih delavnicah. Nato se je delo nadaljevalo vse do konca januarja, ko smo zaključke predstavili na šolskem otroškem parlamentu.

 • Učenci posameznih razredov so se pogovarjali o temi Pasti mladostništva pri pouku in pri razrednih urah. Svoja razmišljanja, razprave, mnenja, stališča, misli, rešitve ter pogled na svet so predstavili na različne načine, saj so pisali pesmi in verze, izvedli ankete, oblikovali knjigo, posneli film, pripravili igrico z več prizori, ustvarjali na plakatih, pripravili oddajo z intervjuji …
 • Predstavniki razredov so nato pripravljene izdelke, mnenja in ugotovitve, do katerih so prišli, predstavili še ostalim na zaključku šolskega parlamenta v mesecu januarju.
 • Na zaključku so se zbrali učenci – po dva predstavnika razredov za šolski parlament in ostali, ki so sodelovali pri predstavitvi za posamezni razred, ravnateljica šole, učitelji, pedagoginja ter pomočnik komandirja za področje kriminala PP Ljutomer, mag. Željko Stojko.
 • Člani šolskega parlamenta so izvolili predstavnike šole za medobčinski otroški parlament, ki bo v četrtek, 11. 2. 2016. Predstavniki šole so Anja Pušenjak iz 8. razreda ter Luka Lah in Bennet Markovič iz 9. razreda.

Skupne ugotovitve ter sporočila učencev

 • Svoj prosti čas bomo izkoristili bolj kvalitetno, poskušali se bomo izogibati preživeti manj časa pred računalnikom.
 • Zavedamo se, da je treba živeti zdravo – se gibati v naravi, telovaditi in uživati raznovrstno hrano. V nadaljevanju šolskega leta bomo zbirali predloge o skrbi za zdravo življenje in jih bomo izobesili v razredu.
 • Več časa bomo namenili druženju s prijatelji v resničnem življenju.
 • Naj so nam starši dober zgled, želimo si več razumevanja s strani staršev. Starši bi morali več svojega časa posvetiti družini.
 • Menimo, da starši morajo imeti nadzor nad početjem otrok, prav tako se starši morajo zavedati posledic prekomernega posedanja pred TV in računalniki. Predlagamo dan brez tehnologije.
 • Razmišljajmo s svojo glavo, saj v času odraščanja mnogi podležejo slabim pritiskom vrstnikov.
 • Ne bodi naiven in ne verjemi navidezno, oz. namišljeno prijaznim prijateljem. Izogibaj se alkoholu, tobaku, drogam.
 • Še posebej pozorni moramo biti na to, kaj objavljamo na internetu, o čem pišemo in da ne sprejemamo ljudi za prijatelje, katerih ne poznamo. Podležemo lahko tudi ustrahovanju, zato: NE OBJAVI, KAR TE LAHKO GNJAVI.
 • Prihodnost si gradimo sami, zato se moramo potruditi, da se zavedamo težav družbe, da o njih razmišljamo in iščemo rešitve za izhod mladostnikov iz različnih stisk. Ob tem ne smemo pozabiti na pomembne vrednote, saj v vsakem koraku, ki ga storimo, je smisel življenja in tega se moramo zavedati.

Zapisala mentorica OP: Manja Gospodarič

Foto: Jasna Lampreht