Policist Leon svetuje je vseslovenski projekt slovenske policije, namenjen otrokom 5. razreda. Z njim želijo otroke na primeren način opozoriti na nevarnosti, jih seznaniti s tem, kako se lahko pred njimi zaščitijo ali se jim izognejo, predvsem pa jih želijo vzpodbuditi k pravilnemu obnašanju, tako v prometu kot tudi drugje. V projektu sodelujemo s PP Ljutomer.

Nosilka projekta: Nataša Pušenjak