V šolskem letu 2014/2015 se je sedem strokovnih delavcev na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci udeležilo usposabljanja iz Vedenjsko-kognitivnega programa za izboljšanje branja. Metoda ima 5 stopenj in vsaka traja osem dni. Cilj metode je, da postane branje zabavna aktivnost. V tem primeru bo otrok sam posegal po knjigah. Metodo smo že preizkusili in izkazala se je kot zelo učinkovita, zato bomo z izvajanjem nadaljevali tudi v tem šolskem letu.

Koordinatorica: Martina Cvetko