Sedem učiteljic naše šole je 21. 4. 2015 prejelo potrdila o opravljenem izobraževanju, s katerim so usvojile potrebna znanja in veščine za praktično uporabo VEDENJSKO-KOGNITIVNE METODE obravnave učencev z bralnimi težavami. Izobraževanje je potekalo pod mentorstvom dr. Marko Kalana. Veseli smo, da smo pridobljena znanja že uporabili v praksi in da se je metoda izkazala kot zelo učinkovita.

Zapisala: Martina CVETKO

Foto: Jasna Lampreht

Več o metodi si lahko preberete v priloženem dokumentu.

 

VEDENJSKO-KOGNITIVNI PROGRAM  ZA IZBOLJŠANJE BRANJA

 1. stopnja (8 dni)

 • Prenehamo z vsemi dosedanjimi vajami branja.
 • Starši otroku vsak dan pred spanjem 10 min. berejo knjigo ali slikanico, ki jo sam izbere.
 • Pomembno je, da je vsebina v skladu z interesi otroka ter da je knjiga nova, še neznana.
 • Staršem razložimo, da mora biti branje zabava in ga mora spremljati in zaključiti neka nežnost (božanje, poljub, …).

CILJ STOPNJE: BRANJE POVEŽEMO Z UGODJEM.

 2. stopnja (8 ali 14 dni)

 • Na tej stopnji otrok in eden od staršev izmenično bereta knjigo, ki jo izbere otrok.
 • Dobro je, da knjiga odgovarja težavnosti predšolskega otroka.
 • Tisk naj bo velik, knjiga opremljena s slikami in kratkimi teksti.
 • Začne brati eden izmed staršev, potem pa se vključi otrok tako, da v začetku prebere samo vrstico ali verz.
 • Ne smemo komentirati, popravljati, priganjati otroka pri branju.
 • Mogoče lahko interveniramo samo na sledeči način: »Kaj praviš, si to pravilno prebral?«. Če otrok ne bo hotel preveriti, ne vztrajamo. Če pa bo popravil napako, pa ga pohvalimo in izrazimo zadovoljstvo.

CILJ STOPNJE: POSTOPNO VKLJUČEVANJE UČENCA V SKUPNO BRANJE KOT ZABAVO, BREZ KAKŠRNIHKOLI ZAHTEV PO DOSEGANJU USPEHA PRI TEM.

 3. stopnja (8 dni)

 • Otroku razložimo ob prisotnosti staršev, kako lahko izboljša branje. Običajno to otrok želi. Na zelo konkreten način razložimo in predstavimo, kako bo na tej stopnji poskušal slišati napake, ki jih dela pri branju.
 • Njegova edina naloga je, da vsak dan glasno bere deset minut knjigo, ki jo želi. Ponavadi otrok tako zahteva, da to ne bo cela stran, sklepa pa dogovore tudi okrog knjige, velikosti teksta ipd.
 • Brati mora pred poslušalcem. Najbolje, da poslušalca izbere otrok sam.
 • Otrok mora povabiti poslušalca k branju, ne pa obratno.
 • Če otrok naredi tako, kot je dogovorjeno, dobi žeton. V času branja otrok in starš skupaj označujeta s črtico napake, ki jih otrok sam zasliši in tudi popravi. Napake, ki jih ne sliši, označimo s piko. Cilj je dobiti več črtic kot pik. Zapise o napakah skupaj pogledajo otrok, starš in izvajalec programa. Črtice se pri tem komentirajo kot napredek.
 • Na tej stopnji nagradimo otroka, ki se spomni na branje, z žetonom.
 • Dogovorjeno število žetonov prinese nagrado (sličico, avto, daljše gledanje televizije).
 • Uvid lastnih napak in samostojno popravljanje takoj pohvalimo.
 • Izvajalec programa bo otroka ob zapisih pohvalil, čestital, otrok pa bo lahko izbral neko dejavnost (igranje s štoparico, igranje zelo priljubljene igre, ipd.).
 • Otroka redno sprašujemo, če je zadovoljen z napredkom. Občutiti mora zadovoljstvo in ponos.

CILJ STOPNJE: NAVAJANJE OTROKA NA TOČNOST BRANJA IN

 4. stopnja (8 dni)

 • Izvajamo enako kot na 3. stopnji, vpeljemo le ponovno branje istega teksta in merjenje časa pri prvem in drugem branju.
 • Po obeh branjih beležimo s črtico popravljene napake, s piko pa prave napake.
 • Manjše število popravljenih napak pri drugem branju označimo kot napredek.
 • Krajši čas v drugem branju pohvalimo in otroku predstavimo tudi kot napredek.
 • Pogosto na tej stopnji opazimo, da otroci nimajo več nepopravljenih napak, ki smo jih označevali s piko. Zapise brez pik vsakokrat nagradimo in proslavimo.

CILJ STOPNJE: NAVAJANJE OTROKA NA TOČNOST PRI BRANJU IN OSVAJANJE NAVADE VADENJA BRANJA S PONAVLJANJEM.

Po končani 4. stopnji izvedemo EVALVACIJO dosedanjega dela na osnovi štirih kriterijev:

– Ocena učitelja

– Ocena staršev

– Primerjanje sedanjih rezultatov z začetnimi, ki ga opravi izvajalec programa

– Samoiniciativno branje, ki ga izvaja otrok za zabavo

Praviloma učenci dosežejo napredek po vseh štirih kriterijih.

 5. stopnja (1 mesec ali dalj)

 • Otrok se vpiše v knjižnico (do sedaj je bil član šolske knjižnice).
 • Načrtujemo obisk knjižnice, svetujemo izbor knjig v skladu z njegovim interesom.
 • Starši naj otroku tudi na tej stopnji berejo, če otrok to hoče, obenem pa mora podkrepiti vsako otrokovo samoiniciativo za branje.
 • Najpomembnejša sprememba v vedenju bralca je samostojno branje, ki ne izhaja iz domače naloge ali dogovorjenega programa.

CILJ STOPNJE: PRIDOBIVANJE NAVADE BRANJA.