Dvig digitalne kompetentnosti

Digitalna kompetenca je v toku časa ključnega pomena za izobraževanje, delo in aktivno participacijo v družbi. Nanaša se na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih. Potrebno se je zavedati, da je digitalna kompetenca transverzalna kompetenca, ki nam pomaga pridobiti tudi druge ključne kompetence, npr. komunikacijske, jezikovne, osnovne matematične in naravoslovne spretnosti.

Vse to se začne že v zgodnjem otroštvu, zato bomo v šolskem letu 2021/2022 s prednostno nalogo usmerjeno v digitalno kompetentnost znotraj vzgojno-izobraževalne ustanove, načrtovali dejavnosti v tej smeri. S prilagojenimi dejavnostni (glede na starostno stopnjo otrok/učencev) bomo začeli v vrtcu in nadaljevali v šoli. Vertikalno povezanost bomo poskušali peljati na nivoju otrok/učencev ter strokovnih delavcev (vzgojiteljev, učiteljev).

Nosilec: Mitja Vunderl