Tekmovanja pri predmetih

Predmet Priznanje Nosilec
slovenščina Cankarjevo Karmen Rauter
matematika Vegovo Marija Majcen
nemščina   Katja Nemec
fizika Stefanovo Marija Majcen
biologija Proteus Jasna Lampreht
kemija Preglovo Jasna Lampreht
angleščina   Katja Nemec

Ostala tekmovanja

Tekmovanje Mentorica
bralna značka od 1. do 5. razreda razredničarke
bralna značka 6., 7., 8., 9. razred Karmen Rauter
cici vesela šola Karla Ramšak, razredničarke
vesela šola Karmen Rauter
   
hitro in zanesljivo računanje 1.–9. r. Marija Majcen
logika Marija Majcen
male sive celice Marija Majcen
nemška bralna značka Daniela Žibrat/Katja Nemec
angleška bralna značka Katja Nemec
   
v znanju o sladkorni bolezni Jasna Lampreht
   
prva pomoč Jasna Lampreht
športna tekmovanja Damijan Šumak
   
znam več z Lili in Binetom Klavdija Sever