Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022:

  1. Angleščina I, Iva Kladošek/Katja Nemec
  2. Angleščina II, Iva Kladošek/Katja Nemec
  3. Angleščina III, Iva Kladošek/Katja Nemec
  4. Šport za zdravje, Damijan Šumak
  5. Šport za sprostitev, Damijan Šumak
  6. Likovno snovanje I, Mira Petek
  7. Likovno snovanje II, Mira Petek
  8. Obdelava gradiv – umetne mase, Tadeja Brodnjak
  9. Obdelava gradiv – les, Tadeja Brodnjak
  10. Sodobna priprava hrane, Jasna Lampreht