Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024:

  1. Angleščina I, Katja Nemec
  2. Angleščina II, Katja Nemec
  3. Angleščina III, Katja Nemec
  4. Likovno snovanje I, Mira Petek
  5. Likovno snovanje II, Mira Petek
  6. Likovno snovanje III, Mira Petek
  7. Obdelava gradiv – kovine, Tadeja Brodnjak
  8. Obdelava gradiv – les, Tadeja Brodnjak
  9. Šport za sporstitev, Damijan Šumak
  10. Izbrani šport, Damijan Šumak