• Na Osnovi šoli Janka Ribiča Cezanjevci imamo usposobljene tri šolske mediatorje.
  • Mediacije se bodo na šoli izvajale po potrebi in sicer v pisarni šolske svetovalne službe.
  • Vrstniške mediacije bodo izvajali izurjeni vrstniški mediatorji, ki bodo predhodno o tem obvestili koordinatorja, ki je trenutno na razpolago.
  • Na šoli imamo pripravljen urnik prostih koordinatorjev v času, ko se bodo izvajale vrstniške mediacije.
  • Enkrat mesečno bomo imeli na šoli organizirane supervizije.
  • Vsa obvestila bodo lahko vrstniški mediatorji redno spremljali na oglasni deski poleg pisarne šolske svetovalne delavke.

Koordinatorji:

Alan Dreven, Martina Cvetko, Karmen Rauter