V šolskem letu 2023/24 imamo s strani MVI odobrenih 50 ur podaljšanega bivanja, katere imamo razdeljene v 3 skupine.