Člani sveta staršev v šol. letu 2023/2024

   
1./1R   Nuša FAJFAR
2./2R   Irena MAGDIČ
3./3R   Marko RAUTER
4./4R   Melita SENČAR
5./5R   Tamara JUREŠ
6./6R   Nataša RUDOLF
7./7R   Mihaela CAJGER
8./8R   Aleš LIPOVEC
9./9R   Saška BALAŽIČ
10./VVE   Uška FURJAN
11./VVE   Urška ŠEK
12./VVE   Maja KODELIČ
13./VVE   Vanesa MEZNARIČ