Člani sveta staršev v šol. letu 2022/2023

   
1./1R   Irena MAGDIČ
2./2R   Maja SENČAR
3./3R   Melita SENČAR
4./4R   Sandi JURŠA
5./5R   Nataša RUDOLF
6./6R   Klavdija ŠALAMUN
7./7R   Aleš LIPOVEC
8./8R   Saška BALAŽIC
9./9R   Renata PLEH
10./VVE   Sanja RAUTER
11./VVE   Urška ŠEK
12./VVE   Maja KODELIČ
13./VVE   Vanesa MEZNARIČ