Naš izbran moto je Živimo z naravo! 

Naloga nas vseh je, da pravilno in dosledno sortiramo odpadke doma in na ekoloških kotičkih, da bodo tako uporabni za reciklažo ali uničenje. V okviru pouka dajemo poudarek okoljskim temam.  Okoljsko delujemo vsi učenci in zaposleni.

Izoblikovan imamo znak, ki prikazuje okoljsko naravnanost šole, ki ima naslednji pomen:

  • sonce – predstavlja šolo, ki izžareva energijo mladih,
  • svetla velika riba – predstavlja kraj Cezanjevci v šaljivem grbu,
  • pšenični klas in rogoz pa skupaj predstavljata rodovitno polje v okolici, ki je nastalo z izsuševanjem močvirja.

Koordinator: Jasna Lampreht