Naša šola je v šolskem letu 2016/17 pristopila v slovensko mrežo Zdravih šol.

Zdrave šole zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje. Tega se lotevajo s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo začrtanih nalog. Pri tem celostno pristopajo k zdravju, iščejo možnosti, ki jim jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja posredujejo preko učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko rdečo nit, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto.

V šolskem letu 2022/23 bomo naše delovanje na področju zdravja posvetili temi Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Poleg tega bomo še naprej razvijali naše, že ustaljene naloge, razdeljene v štiri sklope: okoljsko osveščanje, zdravje, odnosi in gibanje. Sodelujemo v projektih in akcijah nacionalnega programa kot so: Zgeni se, Varno s soncem, To sem jaz.

Nosilka projekta: Nataša Pušenjak