Projekt 1

Einfall statt Abfall – Schulerwerke gegen Mullberge; Upcycling (Domislice namesto odpadki)

Nosilka projekta je šola Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda iz Nemčije. V projektu sodeluje še šola iz Madžarske. Izmenjave se bodo udeležili učenci in učitelji.

Cilj projekta je:

 • zavestno ravnanje z  različnimi surovinami. Ponovna uporaba že obstoječih materialov reducira uporabo novih (upad naravnih virov/smeti in  nekoristen material predelati v nov produkt);
 • okrepiti vedenje o trajnostnem konzumu in Upcyclingu in kako lahko naš vsakdan naredimo bolj trajnosten;
 • krepljenje evropske zavesti (medkulturnost);
 • krepljenje tujejezikovne spretnosti (motivacija za nemščino).

Nosilec projekta: Damijan Šumak

Več o projektu na Twinnig

______________________________________________________________

V šolskem letu 2019/2020 smo zaključili projekt Mein Land, dein Land – unser Europa (Moja država, tvoja država – naša Evropa)

Nosilka projekta je bila šola Oberschule “An der Mulde” Rochlitz iz Nemčije. V projektu je sodelovala še šola iz Poljske. Izmenjave so se  udeležili učenci in učitelji.

Cilj projekta je bil:

 • nadaljevanje jezikovne spretnosti (sprotno in konstantno komuniciranje vključenih v tujem jeziku);
 • socialno vključevanje šolarjev, ki so finančno in socialno zapostavljeni (pri komunikaciji in stiku z drugimi učenci pridobivajo socialne in medkulturne spretnosti, ni več socialne zapostavljenosti);
 • medkulturnost (razbijanje tradicionalnega mišljenja, izguba strahu pred drugačno kulturo, jezikom…).

Projekt smo uspešno zaključili in cilje bomo udejanjali ter ozaveščali pri učencih še v naprej.

Nosilka projekta na naši šoli je bila Manja Gospodarič.

Več o projektu na Twinning

__________________________________________

V šolskem letu 2017/2018 smo zaključili dvoletni projekt z naslovom ‘Internationale Essentdecker auf Spurensuche’ na temo zdrava prehrana. Nosilka projekta je bila šola Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda iz Nemčije. V projektu sodelujejo še šole iz Italije, Poljske, Madžarske in Litve. Izmenjave so se udeležili učenci in učitelji.

Cilj projekta je bil:

 • pridobivanje in izmenjava izkušenj,
 • spoznavanje izobraževanih ustanov v tujini,
 • utrjevanje in širjenje jezikovnih kompetenc,
 • spoznavanje prehranjevalnih navad v različnih kulturah,
 • spodbujanje zdravega načina prehranjevanja,
 • skrb za zdravje,

spoznavanje novih načinov sporazumevanja, …

Projekt smo uspešno zaključili in cilje bomo udejanjali ter ozaveščali pri učencih še v naprej.