V SOŽITJU Z OKOLJEM IN NARAVO NAM ZNANJE BOGATI DOMAČI

       PROSTOR IN ODPIRA VRATA / OKNO V SVET.