ZAŠČITA PRED UV SEVANJEM (plakat z informacijami NIJZ)

RAVNANJE V PRIMERU POJAVA UŠI (smernice NIJZ)

HIGIENA KAŠLJA (ikonografija NIJZ)

PRAVILNO UMIVANJE ROK (ikonografija NIJZ)

SKRB ZA ZDRAVE ZOBE (1. DO 5. RAZRED), izvaja Zdravstveni dom Ljutomer, enkrat mesečno na razredni stopnji. V akcijo se učenci vključijo s soglasjem staršev.

Učenci so v sklopu preventive vključeni v sistematske preglede, ki jih izvaja ZD Ljutomer. Obenem nas delavci obiskujejo na šoli in za učence izvajajo delavnice na različne teme: alkoholizem, zasvojenost idr.

V času epidemije koronavirusa delujemo v skladu s priporočili NIJZ in ministrstva.

Pomoč v stiski:

  • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)
  • 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)