Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin, ki jih učenke in učenci pridobijo v prvih letih šolanja. Pomeni temelj za nadaljnje učenje vseh predmetov v šoli, pa tudi učenje izven nje, omogoča osebnostno rast v vseh obdobjih življenja. Za izboljšanje bralne učinkovitosti bodo skrbeli vsi učitelji v vseh razredih.

Nosilki projekta: Milena Novak, Karmen Rauter