Svet zavoda sestavlja 11 članov.

Predstavniki šole:

Nataša Pušenjak (pred.),

Karmen Rauter,

Marija Majcen,

Nina Krajnc,

Natalija Baumgartner.

Predstavniki občine:

Brigita Šoštarič,

Kaja Bratuša,

Manca Stajnko.

Predstavniki staršev:

Aleš Lipovec (nam. pred.),

Renata Pleh,

Tamara Jureš.