V šolskem letu 2023/24 bodo učencem ponujene številne interesne dejavnosti, s katerimi jim želimo ponuditi čim več možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci po pouku.

INTERESNE DEJAVNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI

INTERESNE DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI