Mladinske delavnice so namenjene učencem in učenkam zadnje triade. Izvajajo se enkrat na 14 dni. Delavnice se prilagajajo aktualnim temam v družbi nasploh ter učencem na naši šoli (spletno nasilje, droge, učenje učenja …). Cilj delavnic pa je, da učenci razmišljajo o teh temah in da se o njih pogovarjajo. Poudarek je torej na preventivi kot tudi na reševanju problematike.

V šolskem letu 2022/23 se bomo posvetili naslednjim temam;

  • Varno na spletu
  • Načrtovanje prihodnosti, karierna orientacija
  • Učenje učenja
  • Razumevanje drugačnosti, strpnost do drugačnih
  • Zdrav življenjski slog (prehrana, gibanje)
  • Medsebojni odnosi in reševanje konfliktov (pogovor, poslušanje)
  • Drugo