Mladinske delavnice so namenjene učencem in učenkam zadnje triade. Izvajajo se enkrat na 14 dni. Delavnice se prilagajajo aktualnim temam v družbi nasploh ter učencem na naši šoli (spletno nasilje, droge, učenje učenja …). Cilj delavnic pa je, da učenci razmišljajo o teh temah in da se o njih pogovarjajo. Poudarek je torej na preventivi kot tudi na reševanju problematike.

V šolskem letu 2023/24 se bomo posvetili naslednjim temam;

  • Varno na spletu
  • Načrtovanje prihodnosti, karierna orientacija
  • Učenje učenja
  • Razumevanje drugačnosti, strpnost do drugačnih
  • Zdrav življenjski slog (prehrana, gibanje)
  • Medsebojni odnosi in reševanje konfliktov (pogovor, poslušanje)
  • Drugo

S šolskim letom 2022/2023 se je šola vključila v pilotni projekt z naslovom Lions Quest. Gre za dvoletni projekt, ki se poskusno izvaja na šolah, ki so se prostovoljno odločile zanj. Delavnice izvajajo tri strokovne delavke, ki so se za to tudi izobraževale. Delavnice so namenjene temu, da učenci bolje razumejo sebe, so samozavestni in da se lažje uprejo negativnim skušnjavam odraščanja.