Jutranje varstvo je del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela, ki je zaradi potreb staršev organizirana za učence 1. razredov.

V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola in je financirano s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

 

Jutranje varstvo je strokovno vodeno in zajema:

  • počitek, pogovor
  • sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska)
  • pripravo na pouk
  • zagotoviti varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo pouk
  • organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk
  • zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej