22. april, svetovni dan Zemlje, smo na naši šoli obeležili s krajšo slovesnostjo, na kateri smo podelili priznanja za osvojitev eko bralnih značk.

Kljub temu da zaradi visokega prispevka (neke vrste članarine) nismo več uradno ekošola, se na šoli vsa leta ekološko osveščamo, tako v okviru pouka kot tudi v izvenšolskih dejavnostih.

Vsako leto tudi poteka tekmovanje za naziv ekofrajerjev razredne oz. predmetne stopnje. V okviru tega tekmovanja se upošteva skrb za čisto okolico šole, urejenost učilnic, upoštevanje hišnega reda, zbiranje starega papirja, baterij ter kartuš in tonerjev.

Zapisal: Marjan Kosi, koordinator ekoloških dejavnosti

Foto: Mia Belak, Jasna Lampreht