V petek, 20. 11. 2015 smo že 5. leto zapored izvedli tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu in v šoli. Otroci in učenci so zajtrkovali skupaj z zaposlenimi strokovnimi delavci. Zajtrk je vseboval domači kruh, maslo, med, mleko in jabolko (dobili so ga pri dopoldanski malici). Živila so bila nabavljena pri lokalnih dobaviteljih. Ker je tretji petek v novembru tudi dan slovenske hrane, smo ta dan izvedi v prvi triadi celodnevni, v 2. in 3. triadi pa delni naravoslovni dan (prvi dve šolski uri) na temo zdrave prehrane. Učenci so po razredih izvajali različne dejavnosti. Naravoslovni dan je bil uspešno izveden.

Zapisal: Marjan Kosi

Foto: Klavdija Sever, Mihaela Feuš, Milena Novak, Jasna Lampreht