V četrtek, 17. 12. 2015, sta šolska svetovalna delavka Martina Cvetko in specialna pedagoginja Karmen Dervarič izpeljali delavnico, na kateri so se družili učenci s posebnimi potrebami in nadarjeni učenci. Srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju, sodelovanju in predvsem sprostitvi in zabavi učencev. Učenci so se zabavali ob igrah Activity, Moja Slovenija in ob štafetnih igrah v telovadnici.

Galerija