Na spletni strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije je objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017.

Rok prijave: od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016. Vloge, oddane pred začetkom roka za prijavo, bodo zavržene.