V ponedeljek, 23. 1. 2017, ob 17. uri, smo na šoli gostili priznanega strokovnjaka s področja izobraževanja, gospoda Marka Juhanta. Predavanje je potekalo pod naslovom Pogrešani napotki- starši so dobili otroke, »navodil za uporabo« pa ne. Marko Juhant je specialni pedagog. Njegovo delo je usmerjeno predvsem v preventivo in ravnanje staršev, vzgojiteljev in ostalih, da bi otroci postali samostojni, uspešni in zdravi odrasli ljudje.

Marko Juhant je izpostavil nekaj »napotkov«, ki nam lahko pomagajo pri vzgoji otrok.

  1. Vzgajaj- izobrazba ni dovolj (otroku je potrebno postaviti jasne meje in se jih držati).
  2. Drži ravnovesje- ne otroka (otroku je potrebno dopustiti, da si nabere lastne izkušnje; poudaril je tudi, da je pomembno vzpostaviti ravnovesje med otrokovo igro, delom in učenjem).
  3. Izpolni otroka- ne okolja.
  4. Ukrepaj pred težavami- ne v težavah.
  5. Zahtevaj poslušanje in poslušnost- ne koncentracije (vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da je dan danes vse preveč neposlušnih otrok, predavatelj je poudaril, da je potrebno ukrepati, ne pa se z otrokom pogajati oz. ponavljati zahtev).
  6. Utrdi delovne navade- ne računaj na nadarjenost (vaja je ključnega pomena).
  7. Načrtuj za svoje otroke- ne za tuje (do neke mere je potrebno pustiti otrokom, da sami rešujejo spore z vrstniki).
  8. Navduši za poklic- ne za šolo po točkah.
  9. Poskrbi za hrbtenico- ne za oklep.

Po predavanju je vsem prisotnim predstavil še  svoje knjige (Varuh otrokovih dolžnosti, Pogovori, Srečni otroci, Punce, glavo gor, Gusar Gal in druge).

Zapisala: Mihaela Feuš

Foto: Jasna Lampreht