Letošnji šolski parlament, ki nosi naslov Otroci in načrtovanje prihodnosti, smo na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci izvedli v torek, 31. 1. 2017.

Razredniki so se o temi z učenci pogovarjali pri razrednih urah, nekaj tudi pri pouku. Razrednikom so bile posredovane osnovne smernice, nadaljevalno delo je bilo prepuščeno njim in učencem. Sodelovali so vsi učenci, od 1. do 9 razreda. Našo šolo je 8. 12. 2016 obiskalo Ekološko – kulturno društvo za boljši svet, saj so se predstavili z dramsko predstavo z naslovom Pridi z menoj na časovni stroj, katera je vse prisotne spodbudila k razmišljanju o tem, da lahko prav vsi in že danes, veliko naredimo za ohranitev čistega in zdravega okolja. Delo z učenci je potekalo vse do konca januarja.

Na zaključku šolskega parlamenta so predstavili svoja razmišljanja, stališča, zaključke, ugotovitve, predloge, mnenja ter pogled na svet … na različne načine. Izvedli so anketo, oblikovali knjige, pisali pesmi, pripravili igrico, ustvarjali na plakatih, pripravili oddajo, izdelali zloženko, napisali pismo predsedniku države, PPT predstavitve…

Člani šolskega parlamenta so izvolili predstavnike šole za MOP (ponedeljek, 6. 2. 2017)

Predstavniki naše šole so Anja Pušenjak, 9. r., Sara Šalamun, 8. r.  in Anei Markovič, 7. r.

Na zaključku šolskega parlamenta so bili prisotni ravnateljica šole, ga. Brigita Hojnik, učitelji, pedagoginja ter predsednik KS Cezanjevci, g. Franc Slokan in predsednik KS Stara Cesta, g. Robert Kosmajer.

Povzetek, skupne ugotovitve, sporočila učencev:          

 • Vsak od nas prispeva delček v našo prihodnost.
 • Sledimo vrednotam, saj to je ključ do lepe in boljše prihodnosti.
 • Cilje lahko uresničimo le, če se za njih trudimo. Če svoje cilje uresničimo, smo uspešni, zadovoljni in srečni. Vztrajnost, odločnost, delo in pridobivanje izkušenj so pot do doseženih ciljev.
 • Nikoli ni prehitro in ne prepozno začeti graditi svoje življenje in si postaviti cilje.
 • Vsak lahko s svojo posebnostjo spreminja svet okoli sebe.
 • Slogan: Z glavo za naravo!
 • Varujmo, ne onesnažujmo!
 • Pri onesnaževanju okolja ni nihče nedolžen!
 • Bori se za svoje cilje oz. za to, kar te osrečuje.
 • Živi sedanjost, kot jo imaš, ustvari si prihodnost in živi takšno prihodnost, kot si si jo ustvaril.
 • Uči se, saj si s tem pomagaš pri doseganju svojih ciljev in ti je lažje ustvarjati prihodnost.

Kaj pričakujejo od staršev?

Pričakujejo podporo, pomoč, spodbujanje, da jim stojijo ob strani ter so vedno v bližini za pogovor. Cilje lahko uresničijo le, če se za njih trudijo, ob tem pa jim lahko na različne načine pomagajo starši.

Kaj pričakujejo od učiteljev in šole?

Učencem pomagajo, jim širijo znanje, dajejo veliko informacij, so odprtih rok za nasvete in pomoč.

Kaj pričakujejo od lokalne skupnosti, od družbe oz. države?

Pričakujejo, da bodo dobili službo, zaposlitev in potem tudi dobro plačo. Pričakujejo, da bodo lokalna skupnost in družba oz. država še bolj podpirali mlade z njihovimi cilji in jim dali možnost in pogoje, da jih nekoč uresničijo.

ZAKLJUČNO SPOROČILO, IDEJA ZA ZAKLJUČEK, MISEL

»ZAPOMNI SI, ŽIVEL BOŠ TAKO PRIHODNOST, KOT SI JO BOŠ USTVARIL. SAMI SMO KREATORJI SVOJE PRIHODNOSTI, ZATO JE PRAV, DA SE ZANJO POTRUDIMO IN SLEDIMO SVOJIM CILJEM TER NE OBUPAMO!«

Zapisala: Manja Gospodarič

Foto: Jasna Lampreht