Učenci in učitelji OŠ Janka Ribiča Cezanjevci smo v torek, 7. 2. 2017, ob 9.20 izvedli kratek kulturni program, s katerim smo počastili spomin na največjega literarnega ustvarjalca slovenke književnosti dr. Franceta Prešerna, hkrati pa izkazali spoštovanje vsem kulturnim ustvarjalcem današnjega časa in tistim, ki se kakorkoli kulturno udejstvujejo.

Člani literarnega krožka so na zanimiv način predstavili življenje in delo izjemnega poeta, ki je s svojimi pesnitvami postavil slovenski jezik ob bok jezikom in ustvarjalcem drugih narodov. Recitirali so njegove pesmi, predstavili pa so tudi glasbeno različico dela Povodni mož in tako dokazali, da se v Prešernove stvaritve poglabljajo tudi sodobni umetniki različnih zvrsti in področij.

Učenci razredne stopnje so pri pouku spoznavali pomen slovenskega kulturnega praznika, delo in življenje dr. Franceta Prešerna in ustvarjali na to temo. Pripravili so razstavo likovnih izdelkov, ki so zajemali Prešernove portrete in kipe. Mladi likovniki pa so na različne načine upodobili tudi znameniti Prešernov kip, ki stoji v Ljubljani in njegovo veliko, neusojeno ljubezen Primičevo Julijo.

Zapisala: Milena Novak

Foto: Jasna Lampreht