vpis1

Vabimo vas, da pripeljete svojega otroka k vpisu v 1. razred za šolsko leto 2017/2018, ki bo potekal v ponedeljek,13. 2. 2017 od 8. do 12. ure, in v torek, 14. 2. 2017, od 13. do 17. ure v pisarni šolske svetovalne delavke na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci.

Vpis bo opravila šolska svetovalna delavka Martina Cvetko.

S sabo prinesite osebni dokument otroka.

Če vam datum in ura ne ustrezata, vas prosimo, da to sporočite po telefonu (št. 584 46 74).

Šolska svetovalna delavka:                                                         Ravnateljica:

Martina CVETKO                                                                           Brigita HOJNIK