Šolska ekipa prve pomoči, ki jo letos sestavljajo devetošolci Kaja, Anja, Alen, Lara, Maša, Nuša S., Sandra in Nuša N. so se z mentorico PP Jasno Lampreht na OZRK Ljutomer pripravljali na regijsko tekmovanje šolskih ekip prve pomoči, ki bo letos v Gornji Radgoni v sklopu sejma Sodobna medicina, in sicer 6. 4. 2017. Ponovili so TPO in uporabe AED ter nekatere druge situacije, ki v vsakdanjem življenju ob nesrečah in poškodbah lahko ob hitrem ukrepanju rešujejo življenje.

Zapisal in foto: Jasna Lampreht