V sredo so učenci 5. in 6. razreda v šoli v naravi opravili pohod v Resslov gaj, ki se imenuje po izumitelju ladijskega vijaka. Po poti so utrjevali znanje o rastlinstvu.
Četrtek so začeli s športnim dnem orientacija in športne igre. Z orientacijo v naravi so razvijali pozitiven odnos do dolgotrajnejših neprekinjenih aktivnosti ter medsebojno sodelovali. Ob druženju v skupini in ob izvajanju motivacijskih nalog so razvijali pozitivne vedenjske vzorce. Popoldan so se odpravili na izlet z ladjico do Pirana in si ogledali mesto.
Po informacijah Manje Gospodarič zapisala Jasna Lampreht.
Foto: Manja Gospodarič