Učenci 1. in 2. razreda zelo radi berejo. Da je branje zanimivejše v OPB 1 in 2 pogosto organiziramo bralne minute. Sprva so drugošolci brali knjige, zgodbe, stripe prvošolcem. Ob koncu šolskega leta pa se vlogi bralec oziroma poslušalec lahko že zamenjata. 2. 6. 2017 sva učiteljici Jasna Lampreht in Manja Gospodarič organizirali bralne minute v OPB malo drugače. Učenci so si izbrali bralno gradivo, si na dvorišču poiskali udoben kotiček in začeli brati nekomu, ki so si ga sami izbrali. Bralne minute so postale bralna ura in po pogovoru z učenci so le ti izrazili željo, da bi to dejavnost ponovili vsak petek. Z učiteljico Manjo sva si dejali, zakaj pa ne, bodimo vzgled in berimo.

Zapisala in foto: Jasna Lampreht