Učenci 5. razreda so v četrtek, 28. 09. 2017, preizkušali svoje spretnosti vožnje s kolesom na poligonu, ki med drugim vključuje vožnjo z eno roko, slalom, vožnjo med ovirami, vožnjo po ravni črti, naglo zaviranje, izogibanje preprekam ipd. Dokazati je bilo potrebno, da dobro obvladujejo kolo, preden lahko pričnejo s kolesarjenjem na prometnih površinah.
Kolo, s katerim bodo učenci opravljali kolesarski izpit, mora biti tehnično brezhibno in varno.
Strokovni pregled kolesa je opravil policist, g. Robert Kosmajer.
Učenci, ki so opravili kolesarski poligon pod mentorstvom učiteljice Klavdije Sever, se vključijo v usposabljanje za vožnjo na prometnih površinah.

Želimo jim varno in srečno vožnjo.

Zapisala: Manja Gospodarič
Foto: Manja Gospodarič