V sredo, 4. 10. 2017, so v šoli v Cezanjevcih učenci prejeli obvestilo po šolskem radiu, da je prišlo do potresa in manjših požarov v šoli. Šolo smo izpraznili v zelo kratkem času. Šlo je za vajo evakuacije.
Pri tem se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljnim gasilskim društvom, ki so se udeležili vaje, vodji intervencije ter vsem, ki so pomagali izpeljati in pripraviti vse potrebno za vajo.

Zapisala: Brigita Hojnik

Foto: Jasna Lampreht