Prvi dan so učenci spoznavali šolo in druge udeležence izmenjave.