Učenci 4. in 5. razreda sodelujejo v projektu Varno na kolesu in v sklopu nalog iz prvega dela so na svoji šolski poti opazovali promet, cestno infrastrukturo, prometno ureditev (prometni znaki, možnosti prečkanja ceste, urejenost cestišča …) in prepoznavali varne oz. nevarne poti za kolesarje in posledično tudi druge udeležence prometa.

Tudi tisti učenci, ki so bolj oddaljeni in se vozijo s šolskimi prevozi, so analizirali poti oz. odseke v svojem kraju.

Pogovorili smo se o možnih ustreznejših rešitvah v danih situacijah, kaj je narobe, kako bi bilo bolje in jih analizirali.

Skupaj smo načrtovali ogled nevarnih točk in smo pripravili video predstavitev, v kateri  želimo opozoriti na nevarnejše odseke oz. šolske poti za kolesarje.

Mentorici projekta Varno na kolesu, Manja Gospodarič in Klavdija Sever

Video predstavitev:  varnona kolesu2.mp4