V četrtek, 11. 1. 2018 smo na šoli organizirali izobraževanje za učitelje in vzgojiteljice ter roditeljski sestanek za starše. Predaval je gospod Jani Prgić in sicer o »Tanki črti odgovornosti«.

Gospod Jani Prgić je diplomiral iz slovenskega jezika in književnosti in se zaposlil v šolstvu. Študij je nadaljeval na Fakulteti za socialno delo. Obe formalni izobrazbi  je povezal z nadaljevanjem magistrskega študija socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Usposabljal se je tudi s področja komunikacije, mediacije, obvladovanju konfliktov, kreativnega mišljenja, svetovalnega in terapevtskega dela, naprednih učnih strategij, vodenja mladostnikov in skupin, dela s starši ter celostnega poučevanja tako doma in v tujini (Prgić, 2010).

Na predavanju nam je predavatelj sporočal, da se ljudje nenehno soočamo s problemi. Povedal je, da se pred reševanjem najprej zatekamo k strategijam, ki niso uspešne, kot je opravičevanje, iskanje krivca, zanikanje in vdaja. Človek rabi včasih manj, drugič več časa, da gre nad črto in začne konstruktivno reševati problem. Išče različne načine, kako problem rešiti.

Predavatelj pove, da bolje kot gre družbi, bolj smo ljudje nagnjeni h kriticizmu. Imamo preveč časa. Nad črto pa se v nasprotju s kriticizmom poraja kreativnost, kjer se zavežemo k akciji.

Če strnemo, nam je predavatelj želel sporočiti, da se naj manj pritožujemo in več naredimo. Treba pa je začeti pri sebi, saj se otroci učijo od nas.

 

Vir:

Prgić, J., (2010), Šolska in vrstniška mediacija: vse, kar morate vedeti o mediaciji v šoli, Griže, Svetovalno-izobraževalni center MI

Prgić, J., Predavanje na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, 11. 1. 2018

 

Zapisala: Martina Cvetko

Foto: Jasna Lampreht