V torek, 30. 1. 2018, se je na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci odvijal šolski parlament. Letošnja tema šolskega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem, njegove podteme pa so odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja ter šola za učenje. Na našem parlamentu se je predstavilo vseh devet razredov, kjer so predstavili svoja razmišljanja, stališča, zaključke, ugotovitve, predloge, mnenja ter pogled na svet. Izvedli so anketo, oblikovali in prebirali knjige, pisali pesmi, prebirali pregovore, pripravili igrico, ustvarjali na plakatih, izdelali zloženko, PPT predstavitve itn. Prav tako pa se je izvolilo dva učenca, ki bosta našo šolo zastopala na medobčinskem parlamentu v Ljutomeru, in to sta Sara Šalamun iz 9. razreda in Anei Markovič iz 8. razreda.

 

Zapisala: Sara Šalamun, Katja Vunderl

Foto: Jasna Lampreht