Učenci OŠ Janka Ribiča Cezanjevci so pod vodstvom mentoric pripravili krajši kulturni program. Predstavili so pomen slovenskega kulturnega praznika ter življenje in delo dr. Franceta Prešerna.

Podrobneje so predstavili  tudi življenje in delo Borisa A. Novaka, ki je dobitnik letošnje Prešernove nagrade na literarnem področju, ki nagrado prejme za življenjsko delo. Učenci razredne stopnje so deklamirali tudi nekaj njegovih pesmi.

Na panoju v preddverju si lahko ogledajo kronološki pregled  Prešernovih nagrajencev na literarnem področju od leta 1947 do 2018.

 

Zapisala:  Milena Novak

Foto: Jasna Lampreht