Na območnem Cankarjevem tekmovanju je Klementina Novak iz 9. razreda dosegla srebrno Cankarjevo priznanje, za kar ji iskreno čestitamo.

Zapisala mentorica Karmen Rauter.