V ponedeljek, smo obeležili mednarodni dan Zemlje. Letošnja tema je osveščanje ljudi o problemu onesnaževanja okolja s plastičnimi materiali, torej z umetnimi masami, ki jih delamo iz nafte. Kar narava ustvari, tudi razgradi, kar pa človek umetno naredi, največkrat narava ne more razgraditi. Za bodoče je nekaj upanja, saj so ameriški in britanski znanstveniki po naključju ustvarili encim, ki bi naj razgrajeval plastiko tipa PET (polietilentereftalat), iz katere izdelujejo plastenke in različne plastične posode, a do dejanske industrijske razgradnje bo potrebno še veliko let.

Vsako leto konča v naravi 8 milijonov ton plastike, največ v oceanih. Verjetno ste že slišali za plavajoči otok plastičnih odpadkov v Tihem oceanu (med Havaji in Kalifornijo), ki ima večjo površino kot Francija, Španija in Nemčija skupaj (1,6 milijona km2 in tehta 80 milijonov ton. Kaj pa je na dnu oceanov pa še ne poznamo. Manjše dele plastike pojedo ribe in tako pride plastika v prehransko verigo in na koncu konča v severnih medvedih, tjulnjih in morskih psih, ki so na koncu te verige. Večji deli plastike, predvsem ribiške mreže pa ogrožajo tudi večje živali, npr. vanje se ujame želva in pogine, saj ne more več plavati.

Zapisano nam naj bo še dodatna spodbuda, da dosledno ločujemo odpadke, da se bo čim več plastike ponovno predelalo (recikliralo), hkrati pa poskušajmo uporabljati čim manj plastike.

Ljudje, živali in rastline, vsi smo del planeta in vsak od nas ima svojo funkcijo. Tudi mi po svojih močeh prispevamo svoj delček k varovanju okolja in se izobražujemo s področja okoljske vzgoje, tako v okviru pouka kot tudi v okviru tekmovanja ekofrajerji in branja za ekobralno značko.

Ob svetovnem dnevu Zemlje na naši šoli podeljujemo  priznanja učencem, ki so osvojili ekobralno značko.

V letošnjem šolskem letu je ekobralno značko osvojilo  58 učencev. Pridni so predvsem učenci razredne stopnje, saj sta na predmetni stopnji bili osvojeni le dve ekobralni znački. Odstotek učencev po posameznem razredu, ki so osvojili ekobralno značko se upošteva tudi pri točkovanju za naziv ekofrajerji razredne oz. predmetne stopnje.

Zapisal: Marjan Kosi

Foto: Marija Majcen