Ob tednu RK so učenci krožka prve pomoči z mentorico PP Jasno Lampreht pripravili oziroma se udeležili različnih dejavnosti.

Na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci pripravili razstavo o organizaciji Rdečega križa ter tako spoznali njihove naloge, načela ter delovanje.

Člani ekipe PP (Sara Šalamun, Klementina Novak, Betina Vrbanjščak, Julija Qyteza, Matej Močnik, Klara Rubin, Sara Dokl) so otrokom v vrtcu Cezanjevci ter učencem 1. in 2. razreda predstavili dejavnosti RK. Otrokom so razkazali torbo za PP, jih seznanili zakaj se njena vsebina (povoji, obliži, rute, rokavice …) uporabljajo. Ker je o tem težje govoriti in lažje prikazati, so demonstrirale nudenje PP. Na začetku so bili ponesrečenci le nekateri “bolj pogumni” otroci, kajti večino je povijanje preveč spominjalo na zdravnika, zato so le opazovali. Kmalu so ugotovili, da povoji, rute, rokavice nič ne naredijo (ne grizejo) in so se nam priključili. Na koncu so prevzeli vlogo učencem ekipe PP in so povijali njih, drug drugega in vzgojiteljice. Dejavnost je otroke zelo navdušila, izgubili so strah in se zabavali.

Zapisala: Jasna Lampreht

Foto: Jasna Lampreht, Sara Dokl