Šolska ekipa učencev prve pomoči se je v petek, 5. 4. 2019 udeležila usposabljanja temeljnih postopkov oživljanja na OZRK Ljutomer. Tam smo si izposodili lutko za oživljanje in s tem seznanjali mlajše učence, ki obiskujejo OPB 3 in krožek prve pomoči. Pomembno je vedeti kako pristopiti kako ukrepati, ko nekdo potrebuje pomoč.

Zapisala: Jasna Lampreht, mentorica PP

Foto: Jasna Lampreht