Ob dnevu zemlje so učenci šole OŠ Janka Ribiča Cezanjevci skupaj z mentoricami Natašo Pušenjak, Martino Cvetko in Jasno Lampreht pripravili za otroke v vrtcu Cezanjevci raziskovalne delavnice na temo planet Zemlja.

Otroci in učenci si zastavljajo veliko različnih vprašanj. Včasih so odgovori v naši okolici, pa se tega niti ne zavedamo. Preprosto prezremo dejstva, spoznanja, vse okoli nas je samoumevno.

Na vprašanje kako očistimo umazano vodo, so učenci odgovorili z izdelavo čistilne naprave, ki so jo izdelali iz plastenke. Spoznali so, da je vse zgrajeno iz majhnih delcev, ki jih s prostim očesom ne vidimo, nekatere pa lahko vidimo z mikroskopom. Preučevali so prst in živali v njej. Spoznali so pomen drobnih živali, ki jih večinoma sploh ne opazimo, nekatere so si ogledali z lupo in se tako seznanili s pravilnim rokovanjem z njimi. Poleg živali na planetu Zemlja najdemo tudi rastline. Spoznali so pomen rastlin in raziskovali, kaj rastline potrebujejo za svojo rast in razvoj. In kje smo mi? Tudi sebe smo preučevali in s primerjanjem nekaterih značilnosti (velikost, teža, številka čevljev, prstni odtisi) ugotovili, da smo si zelo podobni, a hkrati tudi različni. Pomemben dejavnik za življenje je tudi zrak. V delavnici so spoznali, da je v zraku kisik, ki ga lahko dokažemo z gorenjem, prav tako pa sta za življenje na našem planetu pomembna toplota in svetloba.

Delavnice so potrdile, kako zelo so otroci radovedni. Imajo veliko zanimivih vprašanj in sami želijo poskusiti, kako stvari delujejo. Na ta način se zelo veliko naučijo. Tudi starejši učenci, ki so izvajali poskuse, so se skozi te dejavnosti naučili nekaj, prav tako pa so se imeli možnost preizkusiti v vlogi mentorjev.

Zapisale: Nataša Pušenjak, Martina Cvetko, Jasna Lampreht

Foto: Luka Marinič