V sredo, 24. aprila 2019 smo s krajšo slovesnostjo obeležili mednarodni dan Zemlje.

Darila narave za naš planet so številne vrste živih bitij. Pred več kot 60 milijoni let so izumrli dinozavri. Toda za razliko od usode dinozavrov, je hitro izumiranje vrst v današnjem svetu rezultat človekove dejavnosti.

Globalno uničenje brez primere in hitro zmanjšanje populacij rastlin in prosto živečih živali je neposredno povezano z vzroki, ki jih povzročajo človeške dejavnosti: podnebne spremembe, krčenje gozdov, izguba habitata, trgovina z ljudmi in krivolov, nevzdržno kmetijstvo, onesnaževanje in pesticidi. Vplivi so daljnosežni.

Če ne ukrepamo zdaj, je izumrtje lahko najbolj trajna zapuščina človeštva. Med ogroženimi so čebele, prebivalci koralnih grebenov, sloni, žirafe, žuželke, kiti …

Ljudje, živali in rastline, vsi smo del planeta in vsak od nas ima svojo funkcijo.

Tudi na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci po svojih močeh prispevamo svoj delček k varovanju okolja in se izobražujemo s področja okoljske vzgoje, tako v okviru pouka, kot tudi v okviru tekmovanja ekofrajerji in branja za ekobralno značko. Dosledno je potrebno ločevati odpadke ter se čim bolj izogibati uporabi umetnih mas (plastike).

Ob svetovnem dnevu Zemlje na naši šoli podeljujemo  priznanja učencem, ki so osvojili ekobralno značko.

Od 135 učencev je ekobralno značko osvojilo 68  učencev.

Najbolj pridni bralci so učenci razredne stopnje, v 1. in 2. razredu so ekobralno značko osvojili vsi učenci. Na predmetni stopnji pa branje ekoloških vsebin zamre, saj so bile osvojene le tri ekobralne značke (Tia 6., Lara 8. in Betina 9. razred).

Mentorice na razredni stopnji so bile razredničarke (Karla Ramšak, Tadeja Žalar, Milena Novak, Klavdija Sever, Manja Gospodarič), na predmetni pa Marjan Kosi, ki je tudi koordinator tekmovanja.

Zapisal: Marjan Kosi

Foto: Manja Gospodarič, Klavdija Sever