V sredo, 22. 5. 2019 smo organizirali akcijo zbiranja papirja. V akciji so sodelovali učenci vseh 9 razredov. Papir so tehtali učenci 8. razreda, pri tem pa jim je pomagal hišnik Marjan Novak. Tehtanje je potekalo v okviru tehniškega dne z naslovom Merjenje in obdelava podatkov. Osmošolci so natehtali skupaj 6772 kg papirja. Največ papirja so zbrali učenci 4. razreda (1294 kg), pri izračunu mase papirja na učenca pa so bili med vsemi najuspešnejši šestošolci (66,1 kg na učenca). Podatki o zbranem papirju se zbirajo za dodeljevanje točk v okviru tekmovanja Eko frajerji. Tako so na razredni stopnji najboljše povprečje na učenca dosegli petošolci, na predmetni stopnji pa šestošolci.

Zapisala: Martina Cvetko

Foto: Jasna Lampreht