Ljudje smo del narave s katero moramo živeti v sožitju in si je ne smemo podrejati. V zadnjih desetletjih se vedno bolj zavedamo negativnih posledic našega delovanja in da moramo živeti in delati tako, da naravo čim manj obremenjujemo. Nikakor ne smemo le sebično gledati na sebe, ampak moramo čim bolj neokrnjeno naravo pustiti tudi našim zanamcem.

Zavedati se moramo, da lahko vsak od nas po svojih močeh pomaga k ohranjanju narave. Tudi na naši šoli že leta posvečamo ekologiji kar precej pozornosti. Naš moto je »Žívimo z naravo!« V okviru pouka pri raznih predmetih obravnavamo teme v zvezi s pomenom varovanja narave. Koordinator dejavnosti je Marjan Kosi.

Da je naše ekološko delovanje bolj zanimivo, na naši šoli vsako leto izvajamo tekmovanje ekofrajerji razredne oz. predmetne stopnje. Poleg zbiranja odpadnega papirja smo ocenili tudi odstotek bralcev za ekobralno značko ter v okviru ocenjevanja oddelčnih skupnosti tudi upoštevanje hišnega reda, medsebojne odnose in drugo, kar nam omogoča sobivanje in delo v skupini. Vsi, ki smo na kakršenkoli način sodelovali, smo zmagovalci.

Bistvo vsega je, da ekomiselnost prodre v srca otrok, da se bodo znali pravilno odločati, ko bodo kot odrasli krojili našo skupno usodo.

Ekofrajerji razredne stopnje so postali petošolci, ekofrajerji predmetne stopnje pa šestošolci.

Zapisal: Marjan Kosi

Foto: Jasna Lampreht