V prilogi je seznam šolskih potrebščin  za šolsko leto 2019/2020.

Učbeniki, delovni zvezki, ostale potrebščine_ 2019-2020