Mladi in seveda tudi odrasli preživimo vedno več časa na spletu in zaradi tega se poraja vedno več težav, s katerimi se soočamo. Otrokom se zdijo nekateri dogodki, slike, ki jih delijo večkrat tudi neznancem, »nič takega«.  Zavedamo pa se, da vse to vpliva na našo sedanjost, kot tudi prihodnost. Da bi naši učenci razmišljali o nevarnostih, ki tičijo na njih na spletu, smo se odločili, da na šoli organiziramo dan dejavnosti na temo Varni internet. Delavnice so potekale za učence vseh devetih razredov pet šolskih ur.

Zapisala: Martina Cvetko

Foto: Karla Ramšak, Manja Gospodarič, Alan Dreven, Katja Nemec, Nataša Pušenjak