Učenci osmega razreda so pri pouku biologije sprejeli izziv in sicer izvedbo preventivne akcije osveščanja učencev naše šole o načinih prenašanja virusa HIV/AIDS, zaščiti pred okužbo, številu obolelih v svetu in v Sloveniji. Izdelali so tudi rdeče pentlje in jih razdelili učencem in zaposlenim v šoli. 

S to akcijo smo razvijali vrednoto spoštovanje različnosti in drugačnosti.

 

Več informacij.

 

Zapisala: Jasna Lampreht

Foto: Jasna Lampreht, Karla Ramšak, Manja Gospodarič, Shania Budja, Val Šumak